MVO in de financiële wereld

De financiële sector worstelt met een slecht imago. Het gevolg van mismanagement, een ongezonde bonuscultuur en een te sterke focus op aandeelhouderswaarde. Het resultaat is dagelijks te zien in de praktijk: een mondiale crisis.

U wilt het anders doen. Het vertrouwen herstellen. De reële economie dienen. Laten zien dat er in de financiële branche heel veel mensen werken met hart voor de zaak, de klanten en de wereld. 

Dat is in deze tijd een flinke uitdaging. Maar het kan! Het is heel goed mogelijk om een organisatie neer te zetten die werkt vanuit gezonde waarden en een duurzaam businessmodel. Een manier van werken met oog voor mensen en milieu, vanuit een gezonde financiële basis.

 

Een goed MVO-beleid zorgt ervoor dat u trots kunt zijn op wat u doet, en de branche waarin u werkt. Omdat u elke dag heel concreet meewerkt aan een betere wereld. Een wereld waarin het niet alleen om geld draait, maar om het creëren van werkelijke toegevoegde waarde in de volle breedte: op economisch, ecologisch en sociaal vlak. In zo’n organisatie werkt u niet louter voor de aandeelhouders, maar voor alle stakeholders. Dat is een winwinsituatie. 

Benieuwd hoe u zo’n beleid op poten zet? Ik praat het graag met u door.

Bel voor een afspraak: 06-48405682.