MVO in de bouw

In weinig branches gaat er de komende jaren zoveel veranderen als in de bouw. Dankzij de afspraken in het Energieakkoord staat de bouw voor grote uitdagingen. Dat vraagt een flinke omslag in denken en handelen. Maar voor bedrijven die duurzaamheid serieus nemen is het ook een enorme kans.

In het Energieakkoord liggen er harde afspraken over een snelle verduurzaming van de gebouwde omgeving. De stip op de horizon: in 2050 energieneutraal. De aanpak: optimalisatie en innovatie. Groen denken wordt de norm, transparantie een vanzelfsprekendheid en innovatie een must. Een ding is zeker: duurzaamheid is geen hype. Het is in toenemende mate een ‘license to operate’. Bedrijven die duurzaamheid niet serieus nemen, prijzen zichzelf uit de markt. Anderzijds: bedrijven met een goed MVO-beleid hebben nu de kans om zichzelf te profileren en voorop te lopen in de nieuwe economie.

 

Dat vraagt om een vergroening van bedrijfsprocessen, een langetermijnvisie en een andere omgang met mensen en middelen. De vraag is: hoe doe je dat? Wat betekent het voor de bedrijfsvoering, het materiaalgebruik en de ketenverantwoordelijkheid? En hoe beïnvloedt dit uw afspraken met onderaannemers en toeleveranciers?  Maar ook: wat betekent het voor uw eigen medewerkers en het HR-beleid?

In een duurzame toekomst hebben bouwers een enorm potentieel. Ik help u dat potentieel te realiseren. Bel voor meer informatie: 06-48405682.