MVO vraagt om goed HR-beleid
02-05-2014
Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt vaak gereduceerd tot het milieu. Ten onrechte. Duurzame ontwikkeling vraagt om balans in aandacht voor people, planet & profit. Het drama bij de NZa, culminerend in de zelfmoord van een medewerker, laat perfect zien wat er gebeurt als die balans ontbreekt. MVO kan niet zonder een goed HR-beleid!

‘Haalbaar’ is niet genoeg
16-04-2014
‘Haalbaar’ is niet genoeg ‘Verzet begint niet met grote woorden maar met kleine daden.’ Aan deze regels van een gedicht van Remco Campert moest ik denken bij het verschijnen van het nieuwste rapport van Urgenda, actieorganisatie voor duurzaamheid en innovatie: Nederland 100% duurzame energie in 2030. Dit rapport schetst een stappenplan naar een wereld die binnen 20 jaar qua energievoorziening compleet duurzaam kan zijn. Dat is andere koek dan de magere 14% in 2020 uit het Energieakkoord. Van Greenpeace tot de SER sprak men bij het Energieakkoord van ‘een historische doorbraak’. Het historische zat hem duidelijk niet in het ambitieniveau, want de kabinetsdoelstellingen werden naar beneden bijgesteld. We komen van ver, de belangen van de fossiele energie zijn groot, en dit was op dat moment het hoogst haalbare, zo klonk het.